Ideas Group Educational SRL-D., în calitate de proprietar/administrator al website-ului www.grileonline.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

grileonline.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.grileonline.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul din domeniul grileonline.ro și pentru care Ideas Group Educational SRL-D are calitatea de proprietar/administrator. Website-ul www.grileonline.ro va fi denumit generic, în mod individual Site în cele ce urmează. În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizatii, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

grileonline poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.grileonline.ro cere informatii prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate in urmatoarele scopuri:

 • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
 • Pentru a livra serviciile și produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
 • Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.
 • Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.
 • Pentru a factura, a corespondenta, a încheia contracte și anexe la contracte, a efectua plăți

grileonline colecteaza informatii si le prelucreaza in date statistice despre ce pagini accesati in interiorul Site- urilor. grileonline poate folosi in cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătați securitatea accesului.
 • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a va furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastra de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact” iar grileonline le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, însă numai cu acceptul dumneavoastră.

grileonline poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale site-ului web grileonline.ro, sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitarii.

grileonline nu vinde, schimbă sau inchiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe pagina de plata

Pentru efectuarea unei plăți, sunt necesare date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal introduse pe Site-ul grileonline.ro sunt întrebuințate pentru:

 • facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
 • livrarea acestora;
 • efectuarea plății online;
 • asigurarea securității tranzacției eCommerce/plății online prin aplicarea de filtre antifraudă.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 506/2004, către institutiile abilitate.

Prin continuarea procesului de înregistrare pe site-ul www.grileonline.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către Ideas Group Educational SRL-D. , în calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal inregistrat la Avocatul poporului.

Utilizarea datelor statistice si datelor anonime

grileonline poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 • realizării de analize/rapoarte;
 • realizării de informări;
 • publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de catre grileonline.

Securitatea datelor colectate

grileonline utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Serverele pe care este gazduit site-ul sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către solutia grileonline este periodic analizată din punct de vedere al securității.

Legături externe

Site-ul poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului grileonline, website-uri pe care credem că le veți aprecia ca fiind utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politica de confidențialitate diferită de grileonline.

Minori

grileonline vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. grileonline poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate și achiziționate de către minori.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate de Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către grileonline și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Termeni și condiții de utilizare

Vă rugăm să accesați și secțiunea Termeni și condiții de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va incerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 90 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Ideas Group Educational SRL-D. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul Ideas Group Educational SRL-D.

Contact: Ideas Group Educational SRL-D, Șoseaua Giurgiului, nr. 104, Sector 4, București, România.